Jdi na obsah Jdi na menu
 


OZ - Pomezská soutěž 7.5.2017

3. 4. 2017

 

SH ČMS SDH Pomezí pořádá v neděli dne 7.5.2017 na hasičské dráze u dolní školy v Pomezí 

 

6. ročník soutěže O pohár starostky obce Pomezí v požárních útocích mladých hasičů

aneb

Plameňáci pro Natálku

 

Soutěž proběhne jako 1. závod 6. ročníku Okresní ligy mladých hasičů okresu Svitavy v požárních útocích. Jako doplňková disciplína bude netradiční štafeta na asfaltovém hřišti u školy.

Je připraveno bohaté občerstvení, teplá i studená kuchyně. Závod bude odborně komentován.

Celá akce je pojata jako pomoc pro těžce nemocnou Natálku D. z obce Borová, která je po DMO trvale upoutána na lůžko. Polovina startovného, výdělek ze dvou brigád MH ze sběru papíru po obci a výtěžek z dobrovolných příspěvků vybraných při závodu na místě budou předány rodičům Natálky jako příspěvek na uhrazení léčebných výdajů, jenž pojišťovna nehradí. Děkujeme za Vaši pomoc, protože i samotná účast Vašeho družstva je již příspěvkem.

O   Z

čas              07.30-08.15 hod.            prezence družstev (nutné průkazky!)

čas              08.15-08.25 hod.            proškolení rozhodčích

čas              08.25-08.35 hod.            seznámení vedoucích s OZ

čas              08.40-08.50 hod.            nástup soutěžních družstev

čas              09.00 hod.                      zahájení disciplín

hlavní rozhodčí                                 Josef Peřina – SDH Sádek

Časomíra při P.Ú.                             Pavel Uher – SDH Lubná

 

Pohárová disciplína:    požární útok

v kategoriích mladší a starší žáci, pravidla dle směrnic hry Plamen, Upřesnění podmínek závodu: útok na sklopné terče, dospělý strojník pro všechna družstva i kategorie, povoleno sání, nalejvání, ZAKÁZÁN „senomet“.

Závodí se na jednom stavu, každé družstvo má dva pokusy. Čas je měřen na elektronické časomíře.

 

Hodnocení:           lepší z obou pokusů

Vyhlášení:   diplom a drobné ceny pro všechna soutěžní družstva, prvních pět družstev (max. osmičlenná) v obou kategoriích dostanou poháry a první tři družstva i medaile.

 

Doplňková disciplína:  netradiční štafeta

v kategorii mladší a starší žáci, pravidla jsou uvedena v dodatku. Výsledný čas je měřen 3 časoměřiči.

Štafetu plní 4 členové družstva (lze tedy postavit 2 týmy).

Hodnocení: lepší z obou pokusů za družstvo

Vyhlášení:   prvních pět družstev v obou kategoriích dostanou poháry

Tato disciplína je dobrovolná a hodnotí se samostatně.

 

D ů l e ž i t é !

Při prezenci budou kontrolovány průkazky a v průběhu přípravy požárního útoku bude provedena namátková fyzická kontrola jednoho ze závodníků. V případě neoprávněného startu bude družstvo vyloučeno ze závodu.

 

Startovné činí, dle pravidel ligy, 200 Kč za 1 družstvo. Bude hrazeno při prezenci.

 

V souladu s pravidly ligy mládeže žádáme o zaslání přihlášek nejpozději

do čtvrtka 4.5.2017 do 24.00 hod. V případě nepřihlášení družstva se jedná o nesplnění podmínek účasti dle pravidel OL MH SY a družstvo nebude vpuštěno do závodu!!!

 

Přihlášky jsou možné na email:

sdhpomezi.mladihasici@seznam.cz

nebo telefonicky na č. tel. 774569711,

případně písemně na SH ČMS SDH Pomezí, 569 71 Pomezí 309.

 

V písemné přihlášce, prosím, uveďte SDH, kontakt na vedoucího, počet družstev v jednotlivých kategoriích a zda se zúčastní i doplňkové disciplíny.

Předpokládané ukončení s vyhlášením výsledků do 16.00 hod.

                                              

D     O     D     A     T     E     K

 

Doplňková štafeta při Pomezské pohárové soutěži – 4 x 4 x 20 m:

 

Štafeta se uskuteční na dráze, podklad asfalt. Dráha je rozdělena do čtyř úseků, krajní úseky o šířce 2,5 metru,  vnitřní úseky o šířce 2 metry. Oblečení soutěžících je v souladu se směrnicemi hry Plamen, včetně přileb. Vzhledem k asfaltovému povrchu se nedoporučují tretry.

Složení soutěžního družstva

         Družstvo připraví ze svých členů 2 čtyřčlenné štafety, v případě celkového počtu 7 závodníků může jeden z nich startovat dvakrát. Každá štafeta má 1 pokus, do celkového výsledku se počítá lepší z obou pokusů.

V celkovém hodnocení se pak uvádí pouze lepší štafeta sboru (jako při přepočtu výsledků ZPV do jarní části).

Materiální zabezpečení

 • 2 hydrantové nástavce, 2 přechody B 75/ C 52, 1 hadice C 
 • lehkoatletická překážka pro přeskok vysoká 0,60 m
 • dva stojany s volně položenou laťkou ve výšce 0,80 m, stojany jsou od sebe vzdáleny 1,2 m
 • prázdný PHP, 2 dřevěné podložky o rozměrech 0,8 x 0,8 x 0,03 m
 • 3 kužely pro označení mety

Všechny překážky dodává pořadatel a odpovídají směrnicím hry Plamen.

 

STARŠÍ ŽÁCI

Rozestavění soutěžících

         Dva členové štafety stojí před první dráhou, další dva před dráhou čtvrtou. Všichni stojí za základní čarou.

 

Provedení disciplíny

         Na pokyn startéra vybíhá první člen družstva na dráhu č. 1, na kterém stojí 8 m od sebe dva hydrantové nástavce, pod nimiž jsou položené koncovky hadice C.  Člen postupně do obou přechodů zapojí konce hadice C, oběhne kužel a vrací se po dráze č. 2, kde musí podběhnout laťku, aniž by ji shodil. Opět oběhne kužel na dráhu č. 3, kde musí překonat vrchem lehkoatletickou překážku. Naposledy obíhá kužel a z jedné odkládací desky přemístí PHP na druhou tak, aby nespadl. Poté dobíhá do konce 4. dráhy kde plácnutím dlaně o dlaň předá štafetu druhému členu družstva, jenž překonává stejnou trať, ale v obráceném pořadí, tedy PHP, přeskok, podlez a na posledním úseku zase odpojí koncovky hadice C z hydrantových nástavců. Plácnutím dlaněmi vyšle na start třetího člena, který překonává trať jako člen č. 1 a nakonec běží člen č. 4, který plní disciplíny jako člen č. 2. Člen č. 4 poté probíhá cílem a končí disciplínu.

         Každý člen musí překonat překážku tak, jak je vedeno ve směrnicích hry Plamen, tedy shodí-li např. laťku na podlezu, musí se vrátit, položit laťku na stojany a opět tuto překážku překonat.

 

Pokus je neplatný

 1. dopustí-li se první člen dvou chybných startů
 2. pokud poslední soutěžící nedosáhne cílové čáry
 3. nedokončí-li soutěžící disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla započata
 4. nepřekoná-li překážku na dráze
 5. pokud při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomůže soutěžícímu jiná osoba

 

Trestné sekundy

Při nezapojení půlspojek do hydrantových nástavců na oba ozuby se počítá 10 trestných sekund za každý spoj, tedy maximálně 20 sekund.

 

Pozn.: všechny překážky a jejich plnění vychází z předepsaných disciplín hry Plamen, 1. úsek hydranty ze štafety dvojic, 2. úsek podlez a 3. úsek přeskok ze štafety 9 x 50 m CTIF, 4. úsek PHP ze štafety 4 x 60 m. Jejich překonání odpovídá předepsaným normám k příslušným štafetám.

 

MLADŠÍ ŽÁCI

Rozestavění soutěžících

         První člen štafety stojí před první dráhou, druhý člen před dráhou třetí, třetí člen před dráhou čtvrtou a čtvrtý člen štafety před dráhou druhou. Všichni stojí za základní čarou.

 

Provedení disciplíny

         Na pokyn startéra vybíhá první člen družstva na dráhu č. 1, na kterém stojí 8 m od sebe dva hydrantové nástavce, pod nimiž jsou položené koncovky hadice C.  Člen postupně do obou přechodů zapojí konce hadice C, oběhne kužel a vrací se po dráze č. 2, kde musí podběhnout laťku, aniž by ji shodil. Plácnutím dlaně o dlaň předá štafetu druhému členu, který vybíhá na dráhu č. 3, kde musí překonat vrchem lehkoatletickou překážku. Naposledy obíhá kužel a z jedné odkládací desky přemístí PHP na druhou tak, aby nespadl. Poté dobíhá do konce 4. dráhy kde plácnutím dlaně o dlaň předá štafetu třetímu členu družstva, jenž překonává stejnou trať, ale v obráceném pořadí, tedy PHP, přeskok, zde plácnutím dlaně o dlaň předá štafetu poslednímu, tedy čtvrtému členu družstva. Ten provede podlez a na posledním úseku zase odpojí koncovky hadice C z hydrantových nástavců. Pak probíhá cílem, kde končí disciplínu. Každý člen musí překonat překážku tak, jak je vedeno ve směrnicích hry Plamen, tedy shodí-li např. laťku na podlezu, musí se vrátit, položit laťku na stojany a opět tuto překážku překonat.

 

Pokus je neplatný

 1. dopustí-li se první člen dvou chybných startů
 2. pokud poslední soutěžící nedosáhne cílové čáry
 3. nedokončí-li soutěžící disciplínu s výstrojí a výzbrojí, se kterou byla započata
 4. nepřekoná-li překážku na dráze
 5. pokud při plnění disciplíny jakýmkoliv způsobem pomůže soutěžícímu jiná osoba

 

 

Trestné sekundy

Při nezapojení půlspojek do hydrantových nástavců na oba ozuby se počítá 10 trestných sekund za každý spoj, tedy maximálně 20 sekund.

 

 

Pozn.: všechny překážky a jejich plnění vychází z předepsaných disciplín hry Plamen, 1. úsek hydranty ze štafety dvojic, 2. úsek podlez a 3. úsek přeskok ze štafety 9 x 50 m CTIF, 4. úsek PHP ze štafety 4 x 60 m. Jejich překonání odpovídá předepsaným normám k příslušným štafetám.